top of page

Os retos que nos propuxemos para intentar lograrlos son os seguintes:

 - Vídeo presentación

 - Páxina web

 - Separación de residuos

 - Plásticos fóra

 - Bos días

 - Titorías

 - Ambientación

 - Ecoloxía no currículo

Podes atopar información de estos restos no subíndice de RETOS.

bottom of page